บ้านสบายจิตต์ล่าง

บ้านสบายจิตต์ชั้นล่าง มีทั้งหมด 5 ห้องนอน