บ้านคำฝ้าย

 เป็นบ้านไม้ มี 2 ห้อง พักได้ 10 ท่าน

 เข้าพักได้ หลังละ 10 ท่าน