บ้านกล้วยไม้

บ้านกล้วยไม้ 

เข้าพักได้ ห้องละ 4 ท่าน