บ้านสบายจิตต์ ชั้นบน

บ้านสบายจิตต์ ชั้นบน

เข้าพักได้ หลังละ 10 ท่าน