แต่เดิมเริ่มแรก

ลมเย็นๆๆ เหตุผลที่ใช่ชื่อสบายจิตต์ เพราะ ว่าตอนเราปลูกบ้าน 2 หลัง แรก คือ คำฝ้าย กะ ลิลลี่ ไม่ว่าใครมา ที่นี้ ก็ต้องนอน เพื่อ เอาแรง พอถึงเวลาก็กิน แล้วก็กลับมาทำงานกันใหม่ เราเลยให้ชื่อว่า สบายจิตต์ แล้วเราเลยอยาก ให้ลูกค้าของเรามีความสุขกะอารมณ์ แบบนี้บาง เหมือนเป็นเจ้าของบ้านเอง คือ อยากนอนตรงไหนก็นอน มีอะไรอยากได้อะไร บอกเรา จะหาให้ ถ้าทำได้ลมเย็นๆๆ เหตุผลที่ใช่ชื่อสบายจิตต์ เพราะ ว่าตอนเราปลูกบ้าน 2 หลัง แรก คือ คำฝ้าย กะ ลินลี่ ไม่ว่าใครมา ที่นี้ ก็ต้องนอน เพื่อ เอาแรง พอถึงเวลาก็กิน แล้วก็กลับมาทำงานกันใหม่ เราเลยให้ชื่อว่า สบายจิตต์ แล้วเราเลยอยาก ให้ลูกค้าของเรามีความสุขกะอารมณ์ แบบนี้บาง เหมือนเป็นเจ้าของบ้านเอง คือ อยากนอนตรงไหนก็นอน มีอะไรอยากได้อะไร บอกเรา จะหาให้ ถ้าทำได้ 

ปัจจุบัน

สบายจิตต์รีสอร์ทให้บริการบ้านพัก ที่เป็นห้องพักเหมือนห้องพักทั่วไป จะพักเดี่ยว พักคู่ หรือจะเพิ่มได้จนถึง 4 ท่าน นอกจากนี้สบายจิตต์รีสอร์ท ยังมีห้องพักที่พักเป็นครอบครัว หรือจะเป็นกลุ่มเพื่อนมาทำกิจกรรม หรือหมู่คณะก็รองรับได้