ติดต่อสอบถาม

โทร : 081 996 7964

ห้องพัก

บ้านสบายจิตต์ 1-5 ชั้นล่าง

รายละเอียดห้องพักห้องละ 2 ท่าน ศุกร์ เสาร์ นักขัตฤกษ์ 1,500 บาท เสริม 500 อาทิตย์-พฤหัสบดี 1,200 บาท เสริม 400

บ้านแฝด ยี่โถ/กล้วยไม้

รายละเอียดห้องพักห้องละ 2 ท่าน ศุกร์ เสาร์ นักขัตฤกษ์ 2,000 บาท เสริม 500 อาทิตย์-พฤหัสบดี 1,800 บาท เสริม 400

บ้านเฟื่องฟ้า/กระดังงา/ดอกปีป

รายละเอียดห้องพักห้องละ 2 ท่าน ศุกร์ เสาร์ นักขัตฤกษ์ 2,000 บาท เสริม 500 อาทิตย์-พฤหัสบดี 1,800 บาท เสริม 400

บ้านดอกคูณ/ชวนชม

รายละเอียดห้องพักห้องละ 4 ท่าน ศุกร์ เสาร์ นักขัตฤกษ์ 2,400 บาท เสริม 500 อาทิตย์-พฤหัสบดี 3,000 บาท เสริม 400

บ้านไก่โต้ง

รายละเอียดห้องพักห้องละ 4 ท่าน ศุกร์ เสาร์ นักขัตฤกษ์ 3,500 บาท เสริม 500 อาทิตย์-พฤหัสบดี 4,000 บาท เสริม 400

บ้านพุทธรักษา

รายละเอียดห้องพักห้องละ 4 ท่าน ศุกร์ เสาร์ นักขัตฤกษ์ 3,500 บาท เสริม 500 อาทิตย์-พฤหัสบดี 4,000 บาท เสริม 400

บ้านลีลาวดี ชั้นเดียว 1 ห้อง

รายละเอียดห้องพักห้องละ 4 ท่าน ศุกร์ เสาร์ นักขัตฤกษ์ 3,500 บาท เสริม 500 อาทิตย์-พฤหัสบดี 4,000 บาท เสริม 400

บ้านสบายจิตต์ 6-7

รายละเอียดห้องพักห้องละ 10 ท่าน ศุกร์ เสาร์ นักขัตฤกษ์ 4,800 บาท เสริม 500 อาทิตย์-พฤหัสบดี 6,000 บาท เสริม 400

จันทร์กระพ้อ

รายละเอียดห้องพักห้องละ 6 ท่าน ศุกร์ เสาร์ นักขัตฤกษ์ 6,500 บาท เสริม 500 อาทิตย์-พฤหัสบดี 7,600 บาท เสริม 400

บ้านดาหลา 2 ชั้น 2 ห้อง

รายละเอียดห้องพักห้องละ 8 ท่าน ศุกร์ เสาร์ นักขัตฤกษ์ 7,000 บาท เสริม 500 อาทิตย์-พฤหัสบดี 7,500 บาท เสริม 400

บ้านคำฝ้าย

รายละเอียดห้องพักห้องละ 10 ท่าน ศุกร์ เสาร์ นักขัตฤกษ์ 7,600 บาท เสริม 500 อาทิตย์-พฤหัสบดี 9,000 บาท เสริม 400

บ้านลินลี่

รายละเอียดห้องพักห้องละ 20 ท่าน ศุกร์ เสาร์ นักขัตฤกษ์ 12,000 บาท เสริม 500 อาทิตย์-พฤหัสบดี 15,000 บาท เสริม 400